Prof. Bohdan Wasilewski – psychiatra, psychoterapeuta

Pracował jako psychiatra w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jako asystent, starszy asystent, adiunkt oraz ordynator Oddziału Klinicznego w ramach II Kliniki Psychiatrycznej (kier. prof. S. Pużyński). Następnie zatrudniony był na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania oraz w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika Zespołu Psychosomatycznego. W latach 1989 – 1993 zatrudniony był w Zakładzie Psychologii Medycznej i Psychoterapii CMKP (Kier. Prof. S. Leder), pełnił funkcję kierownika Zakładu Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, które odpowiedzialne jest za szkolenie podyplomowe lekarzy w Polsce.

Od 1990 r. kieruje Instytutem Psychosomatycznym w Warszawie.

W 2004 r. otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychosomatycznym w Warszawie. Jako dyrektor Instytutu Psychosomatycznego współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi zlokalizowanymi na terenie Europy, USA,  Kanady, Australii i Japonii.

Od 1972 r.  kontynuuje praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną, jako specjalista drugiego stopnia. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz lidera grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Jest Wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz współzałożycielem Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest aktywnym członkiem szeregu międzynarodowych organizacji  medycznych i stowarzyszeń.

prof. Bohdan Wasilewski
Date

11 sierpnia 2014

Category

Specjalisci