A.Ciszewski zdj�cie do KP

Prof. ndzw. dr hab. Andrzej Ciszewski

Specjalista kardiolog. Pracownik Instytutu Kardiologii w Warszawie. Obecnie kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej IK przy ul. Spartańskiej. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jest lekarzem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu chorób serca i układu krążenia. Specjalizuje się głównie w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej, prowadzeniu pacjentów po zawale serca, po zabiegach angioplastyki, implantacji stentów,  z nadciśnieniem tętniczym i  niewydolnością serca.

Od 1995 roku prowadzi praktykę prywatną we współpracy z IPS.

W oddziale którym kieruje wykonuje zabiegi koronarografii i angioplastyki.

Jest autorem wielu publikacji naukowych  na temat leczenia i prewencji chorób serca w uznanych  czasopismach medycznych w Polsce, Europie i Ameryce. Wykształcił wielu kardiologów pracujących obecnie w Warszawie i na Mazowszu.