Prof. Dr hab. med. Bohdan Wasilewski jest specjalistą psychiatrą, licencjonowanym psychoterapeutą, specjalizującym się w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, psychosomatycznych,

problemów rodzinnych i osobistych, w tym seksualnych. Jako dyrektor medyczny i profesor nadzwyczajny, kieruje działalnością kliniczną i naukową Instytutu Psychosomatycznego, w tym zespołem poradni specjalistycznych Centrum Medycznego IPS. Prof. B. Wasilewski pełnił przez wiele lat funkcję ordynatora w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz następnie funkcję Kierownika Zakładu Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest autorem lub współautorem 47 publikacji książkowych oraz licznych artykułów naukowych z zakresu postępów nauk medycznych.

Jest orędownikiem wykorzystania w nowoczesnej medycynie dorobku medycyny tradycyjnej oraz podtrzymania tradycji sztuki medycznej i jej holistycznego rozumienia choroby . Zajmował się następstwami zdrowotnymi stresu w tym mobbingu, molestowania i dyskryminacji.

Przez szereg lat pracował jako naukowiec i lekarz w Uniwersytecie w Monachium oraz w innych znanych ośrodkach klinicznych USA i Wielkiej Brytanii. Prof. B. Wasilewski w okresie swojej wieloletniej działalności nieprzerwanie pozostawał praktykującym lekarzem i psychoterapeutą, działając jednocześnie jako nauczyciel akademicki, opiekun psychologów i lekarzy specjalizujących się w leczeniu zaburzeń czynnościowych oraz oddziaływaniach psychoterapeutycznych.

Wasilewski