Klinika jest wyspecjalizowaną placówką Instytutu Psychosomatycznego, której zadaniem są działania treningowe i edukacyjne usprawniające funkcjonowanie psychiczne pozwalając na eliminację zaczątków patologii na wstępnym etapie, zanim przerodzą się w stany chorobowe wymagające intensywnego leczenia. Klinika ściśle współpracuje leczniczą placówką Instytutu Psychosomatycznego, która jest Centrum Medyczne IPS, ze swoimi poradniami: psychosomatyczną, psychiatryczną i psychologiczną, zlokalizowanymi przy ul. Mokotowskiej 3.

Klinika realizuje we współpracy z European Training Center for Psychosomatic Medicine oraz Institut fűr Psychosomatik und Psychotherapie z Berlina – „Kurs doskonalenia zdrowia psychicznego”, który łączy działania treningowe i edukacyjne usprawniające funkcjonowanie psychiczne z możliwością korzystania z kwalifikowanych oddziaływań medycznych pozwalających na eliminację zaczątków patologii na wstępnym etapie. W realizacji kursu uczestniczą wysoko kwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii, pracownicy Kliniki oraz Centrum Medycznego Instytutu Psychosomatycznego. Wszyscy uczestnicy kursu, są diagnozowani w zakresie stanu psychicznego przed rozpoczęciem kursu i w jego trakcie, mając możliwość podjęcia kwalifikowanej psychoterapii lub innej formy pomocy medycznej w Centrum Medycznym IPS, w razie wystąpienia takiej potrzeby. Do podkreślenia jest całkowita anonimowość uczestników kursu.

Zachęcamy do skorzystania z naszego unikatowego narzędzia wskaźnikowego, jakim jest „BAROMETR”, określający stopień konieczności konsultacji swojego stanu psychicznego.

Chcesz sprawdzić swój BAROMETR ZDROWIA PSYCHICZNEGO już dziś?
Wykonaj test – zajmie Ci to zaledwie 5 minut!

Kierownik: Prof. dr hab. Bohdan Wasilewski

Lokalizacja: ul Poleczki 40, Warszawa, 22 33 27 522; e-mail: ips@ips.pl