CENTRUM MEDYCZNE IPS Filia Nr 1 realizuje nieodpłatną Podstawową Opiekę Zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych, a także odpłatne porady specjalistów.

Zakres Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmuje:
• opiekę lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, pielęgniarki, położnej
• badania laboratoryjne (zgodne z wykazem badań dostępnych w POZ)
• diagnostykę obrazową i nieobrazową (RTG, USG, EKG)
• szczepienia ochronne (zgodne z kalendarzem szczepień).

Prywatne porady specjalistów:
• laryngolog,
• dermatolog,
• neurolog,
• psycholog.

Wykonujemy również:
• szeroki zakres badań laboratoryjnych,
• pełen zakres szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych,
• szybki test na paciorkowca Strep A test.

Zapraszamy do zapoznania się cennikiem.

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy realizujemy programy profilaktyczne, skierowane do mieszkańców stolicy:
• Grypa 65+ – nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
• Zdrowie, Mama i Ja – nieodpłatne szczepienia ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy.

Specjalizacje

Medycyna Rodzinna

Pediatra

Neurolog

Psycholog

Laryngolog

Dermatolog