CENTRUM MEDYCZNE IPS realizuje nieodpłatną Podstawową Opiekę Zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych, a także odpłatne porady specjalistów.

Zakres Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmuje:
• opiekę lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, pielęgniarki, położnej
• badania laboratoryjne (zgodne z wykazem badań dostępnych w POZ)
• diagnostykę obrazową i nieobrazową (RTG, USG, EKG)
• szczepienia ochronne (zgodne z kalendarzem szczepień).

Prywatne porady specjalistów:
• psychiatra.

Wykonujemy również:
• szeroki zakres badań laboratoryjnych,
• pełen zakres szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych,
• szybki test na paciorkowca Strep A test,
• szybki test na poziom troponiny – TROPONIN TEST.

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy realizujemy programy profilaktyczne, skierowane do mieszkańców stolicy:
• Grypa 65+ – nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
HPV 12 – nieodpłatne szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12

W ramach współpracy z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim realizujemy program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2021-2023). Link

Specjalizacje

Medycyna Rodzinna

Pediatra

Laryngolog

Psychiatra