Druki do pobrania

Recepta – duży druk – pobierz druk

Recepta – mały druk – pobierz druk

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – pobierz formularz

Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników badań osoby dorosłej – pobierz formularz

Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka – pobierz formularz

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – RODO – osoba dorosła – pobierz formularz

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – RODO – dziecko – pobierz formularz

Informacje podstawowe

 • ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

  Zasady udzielania świadczeń w Centrum Medycznym IPS

   

  1. Na wizytę do lekarza POZ pacjent ma prawo zapisać się w dni powszednie w godzinach pracy rejestracji tj.:
  • poniedziałek, wtorek, środa godz. 7.30-19.00
  • czwartek, piątek godz. 7.30-18.00
  1. Pacjent  może zarejestrować się na wizytę :
  • osobiście,
  • telefonicznie pod numerami tel. 22 678 15 65, 22 678 15 75, 506 655 621,
  • przez osoby trzecie.
  1. Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty na miejscu w Poradni lub o godzinie teleporady.
  1. Kiedy bezpośrednia wizyta?
  • Na życzenie pacjenta lub jego opiekuna ustawowego,
  • Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
  • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
  • Dziecko nie ma jeszcze 6 lat,
  • Pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru.
  1. Pacjenci zapisywani są wg kolejności zgłoszeń.
  2. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
  3. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.
  4. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

  INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Informujemy, iż na podstawie art.22 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. Poz.295 i 567) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w Centrum Medycznym IPS realizowane są zarówno wizyty z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (TELEPORADY) oraz wizyty w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

  1. Centrum Medyczne IPS z siedzibą w Warszawie przy ul. Korzona 111 udziela teleporad drogą telefoniczną.
  2. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz lub pielęgniarka, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
  3. Terminy teleporad ustalane są telefonicznie przez pracowników Rejestracji Centrum Medycznego IPS. Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady przez osobę udzielającą teleporady.
  4. Numery telefonów na które mogą dzwonić pacjenci w godzinach pracy Centrum Medycznego IPS to: 22 678 15 65, 22 678 15 75, 506 655 621.
  5. Personel medyczny wykonujący teleporady stosuje się do wytycznych Konsultantów Krajowych z zakresu medycyny rodzinnej oraz do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020, pozycja 1395).
  6. Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym.
  7. W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
  8. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez Centrum Medycznego IPS.
  9. Lekarz ustala z pacjentem termin wizyty w Centrum Medycznym IPS bezpośrednio w trakcie teleporady lub po zakończeniu teleporady kontaktuje się z pacjentem pracownik Rejestracji w celu ustalenia terminu wizyty stacjonarnej.
  10. Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta, otrzymanie sms-a z kodem do recepty).

  Dyrekcja
  Centrum Medycznego IPS

 • Potwierdzenie prawa do świadczeń

  Potwierdzenie prawa do świadczeń.

  Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych (wizyty w ramach NFZ, recepty na leki refundowane) zobowiązany jest przed każdą wizytą potwierdzić swoje ubezpieczenie. W tym celu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości z numerem pesel (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 • Dokumentacja medyczna

  Dokumentacja medyczna.

  Dokumentacja medyczna zostaje udostępniona pacjentowi na podstawie złożonego wniosku w rejestracji Poradni. Kopia dokumentacji medycznej (oryginał pozostaje w archiwum CM IPS) może zostać:
  – odebrana osobiście,
  – odebrana przez osobę posiadającą potwierdzone upoważnienie od zainteresowanego Pacjenta,
  – przesłana na wskazany przez pacjenta adres.

  Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest darmowa. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów pobieramy opłatę w wysokości 30 gr za stronę.
  Wysłanie dokumentacji listem poleconym – 10 zł.

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz formularz

 • Ochrona danych osobowych pacjentów

  Ochrona danych osobowych pacjentów

 • Badania laboratoryjne

  Badania laboratoryjne

  Punkt pobrań badań laboratoryjnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00.

  Wyniki podstawowych badań dostępne są do odbioru następnego dnia roboczego od godziny 12:00, w przypadku specjalistycznych badań i posiewów czas oczekiwania na wynik ulega wydłużeniu (informacja w rejestracji).

  Wyniki badań wydawane są jedynie za okazaniem dokumentu tożsamości:
  – osobom, których badanie dotyczyło,
  – opiekunom prawnym dzieci,
  – osobom trzecim, upoważnionym na podstawie oświadczenia RODO pobierz formularz; lub upoważnionym jednorazowo do odbioru wyników badań pobierz formularz.

 • Badania diagnostyczne

  Badania diagnostyczne.

  Badanie EKG wykonywane jest na miejscu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 18:00 (wymagane skierowanie od lekarza POZ).

  Badania RTG i USG dla Pacjentów posiadających skierowanie od lekarza POZ wykonywane są w:

  CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-SPECJALISTYCZNYM
  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga – Północ
  ul. Borysa Sawinkowa 5a
  03-476 Warszawa
  Rejestracja
  tel.
  22 619-34-81 wew. 2 nastepnie 2
  tel. 22 670-07-49

 • Wykaz badań obowiązujących dla świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Wykaz badań obowiązujących dla świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2014 poz. 1440 oraz poz. 1914).

  Badania hematologiczne

  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
  • płytki krwi,
  • retykulocyty,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
  • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

  Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

  • sód,
  • potas,
  • wapń całkowity,
  • żelazo,
  • stężenie transferyny,
  • mocznik,
  • kreatynina,
  • glukoza,
  • test obciążenia glukozą,
  • białko całkowite,
  • proteinogram,
  • albumina,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • kwas moczowy,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • triglicerydy (TG),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • amylaza,
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • antygen HBs-AgHBs,
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA

  Badania moczu

  • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka,
  • ilościowe oznaczanie glukozy,
  • ilościowe oznaczanie wapnia,
  • ilościowe oznaczanie amylazy.

  Badania kału

  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.

  Badania układu krzepnięcia

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen.

  Badania mikrobiologiczne

  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła,
  • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

  Badania ultrasonograficzne (USG)

  • tarczycy i przytarczyc,
  • ślinianek,
  • nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • obwodowych węzłów chłonnych.

  Spirometria

  Zdjęcia radiologiczne

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej (cały kręgosłup)
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej (odcinkowe)
  • zdjęcia kostne – w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej,,
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badania endoskopowe:

   • gastroskopia,
   • kolonoskopia.
 • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

  Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

  Pomoc lekarska w nocy i w dni świąteczne
  W razie nagłego zachorowania – w nocy bądź dni świąteczne – pacjent ubezpieczony w NFZ ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości.

  WAŻNE!

  Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego – 999 lub 112.

  W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

  UWAGA! W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.

  Dyżurujący lekarz udziela porad:
  – w warunkach ambulatoryjnych,
  – w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  – telefonicznie.

  Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
  – nagłego zachorowania;
  – nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  – gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  Wykaz pobliskich placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej NPL:
  Wykaz pobliskich placówek nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej NPL:
  Szpital Praski Al. Solidarności 67 tel. 22 250 28 01
  SZPZLO ul. Łojewska 6 tel. 22 811 44 30
  SZPZLO Ul. Milenijna 4 tel. 22 519 33 41
  Szpital Dziecięcy ul. Niekłańska 4/24 tel. 22 250 28 01
  Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 tel. 22 515 25 35

  W przypadku urazu i poważniejszych stanów świadczenia zabezpiecza szpitalny oddział ratunkowy SOR bądź izba przyjęć.

  Wykaz pobliskich szpitalnych oddziałów ratunkowych SOR:
  Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8 tel. 22 326 56 76
  Dziecięcy Szpital Kliniczny CENTRUM URAZOWE ul. Żwirki i Wigury 63A tel. 22 317 93 16
  Szpital Dziecięcy ul. Niekłańska 4/24 tel. 22 509 84 12
  Szpital Praski Al. Solidarności 67 tel. 22 818 50 61
  Wojskowy Instytut Medyczny CENTRUM URAZOWE ul. Szaserów 128 tel. 261 816 294

  W przypadku problemów stomatologicznych należy zgłosić się do placówki nocnej pomocy stomatologicznej. W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

  Wykaz placówek nocnej pomocy stomatologicznej w Warszawie:
  NZOZ Prywatna Przychodnia Lekarska ul. Stefana Bryły 6 22 857-48-48
  Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 76 22 857-30-14
  NZOZ „Centrum Medyczne WUM” ul. Emilii Plater 21 22 112-09-21

Programy profilaktyczne

 • Grypa 65+

  Grypa 65+

  „Grypa 65 +” to program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 raku życia), dla mieszkańców m. st. Warszawy finansowany przez m. st. Warszawę.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie. O szczegółowe informacje należy zwracać się lekarzy i pielęgniarek Poradni.
  Przypominamy, że każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W związku z czym prosimy o zapisywanie się na wizyty kwalifikacyjne do lekarzy POZ przed wykonaniem szczepienia.
  Program rusza we wrześniu.

 • HPV 12

  HPV 12

  „HPV 12” to program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku lat 12, zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy.

  Warunki uczestnictwa w programie:

  Z programu „HPV 12” mogą skorzystać dziewczęta i chłopcy w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia – jeden rocznik), zamieszkałe na terenie Warszawy. Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana już po ukończeniu 13. roku życia.

  Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 6 miesięcy. Obie dawki są finansowane w ramach programu.

  Więcej informacji o wirusie HPV oraz o szczepieniach znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/

  Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na niezbędną konsultację lekarską – wizytę kwalifikacyjną, w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia.

Zapytaj nas

Imię i Nazwisko

Adres Email

Wiadomość

Wpisz zawartość obrazka