Druki do pobrania

Recepta – duży druk pobierz druk

Recepta – mały druk pobierz druk

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pobierz formularz

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej pobierz formularz

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej pobierz formularz

Wzór poprawnego wypełnienia deklaracji pobierz wzór

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz formularz

Upoważnienie do odbioru wyników badań osoby dorosłej pobierz formularz

Upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka pobierz formularz

Zdrowie, Mama i Ja – etap II: Formularz uczestnictwa w programie

Grypa 65+: Formularz uczestnictwa w programie

Informacje podstawowe

 • Zapisy do Poradni i odwoływanie wizyt

  Zapisy do poradni i odwoływanie wizyt.

  Aby korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w rejestracji Poradni należy
  złożyć Deklaracje wyboru świadczeniodawcy/lekarza/pielęgniarki/położnej.
  Należy mieć również przy sobie dokument tożsamości w celu weryfikacji danych oraz potwierdzenia ubezpieczenia.

  Deklarację wyboru można wypełnić na miejscu bądź wydrukować, wypełnić i przynieść osobiście (UWAGA! Formularze deklaracji należy drukować dwustronnie).

  Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pobierz formularz

  Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej pobierz formularz

  Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej pobierz formularz

  Wzór poprawnego wypełnienia deklaracji pobierz wzór

  Zapisy na wizyty do lekarza POZ odbywają się od poniedziałku do piątku:
  – od godziny 7:30 (osobiście),
  – od godziny 8:00 (telefonicznie),
  – do godziny 10:00 przyjmowane są zgłoszenia na wizyty domowe.
  Świadczenia realizowane są w dniu zgłoszenia.

  Zapisy do lekarzy rodzinnych na „wizyty planowe” przyjmujemy na początku każdego tygodnia i dotyczą świadczeń realizowanych w tygodniu następnym. W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie prowadzimy zapisów na „wizyty planowe”.

  Zapisy na porady komercyjne odbywają się na bieżąco w godzinach pracy rejestracji.

  W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym pracownika rejestracji.

 • Potwierdzenie prawa do świadczeń

  Potwierdzenie prawa do świadczeń.

  Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych (wizyty w ramach NFZ, recepty na leki refundowane) zobowiązany jest przed każdą wizytą potwierdzić swoje ubezpieczenie. W tym celu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości z numerem pesel (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 • Dokumentacja medyczna

  Dokumentacja medyczna.

  Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona Pacjentowi zgłaszającemu taką wolę bezpośrednio do pracownika recepcji. Kopia dokumentacji medycznej (oryginał pozostaje w archiwum CM IPS) może zostać:
  – odebrana osobiście,
  – odebrana przez osobę posiadającą potwierdzone upoważnienie od zainteresowanego Pacjenta,
  – przesłana na wskazany przez pacjenta adres.

  Za wydanie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata:
  – od 1 do 10 str. – 60 gr/str.,
  – od 11 do 20 str. – 55 gr/str.,
  – 21 i więcej stron – 50 gr/str.,
  – wysłanie dokumentacji listem poleconym – 10 zł.

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej pobierz formularz

 • Badania laboratoryjne

  Badania laboratoryjne

  Punkt pobrań badań laboratoryjnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 10:00.

  Wyniki podstawowych badań dostępne są do odbioru następnego dnia roboczego od godziny 12:00, w przypadku specjalistycznych badań i posiewów czas oczekiwania na wynik ulega wydłużeniu (informacja w rejestracji).

  Wyniki badań wydawane są jedynie:
  – osobom których badanie dotyczyło,
  – opiekunom prawnym dzieci,
  – osobom trzecim, na podstawie upoważnienia (upoważnienie do odbioru wyników badań osoby dorosłej pobierz formularz; upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka pobierz formularz.

 • Badania diagnostyczne

  Badania diagnostyczne.

  Badanie EKG wykonywane jest na miejscu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 18:00 (wymagane skierowanie od lekarza POZ).

  Badania RTG i USG dla Pacjentów posiadających skierowanie od lekarza POZ wykonywane są w:

  CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-SPECJALISTYCZNYM
  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga – Północ
  ul. Dąbrowszczaków 5A
  03-476 Warszawa
  Rejestracja
  tel.
  22 619-34-81 wew. 2 nastepnie 2
  tel. 22 670-07-49

 • Wykaz badań obowiązujących dla świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Wykaz badań obowiązujących dla świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2014 poz. 1440 oraz poz. 1914).

  Badania hematologiczne

  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
  • płytki krwi,
  • retykulocyty,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
  • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

  Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

  • sód,
  • potas,
  • wapń całkowity,
  • żelazo,
  • stężenie transferyny,
  • mocznik,
  • kreatynina,
  • glukoza,
  • test obciążenia glukozą,
  • białko całkowite,
  • proteinogram,
  • albumina,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • kwas moczowy,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • triglicerydy (TG),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • amylaza,
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • antygen HBs-AgHBs,
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA

  Badania moczu

  • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka,
  • ilościowe oznaczanie glukozy,
  • ilościowe oznaczanie wapnia,
  • ilościowe oznaczanie amylazy.

  Badania kału

  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.

  Badania układu krzepnięcia

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen.

  Badania mikrobiologiczne

  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła,
  • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

  Badania ultrasonograficzne (USG)

  • tarczycy i przytarczyc,
  • ślinianek,
  • nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • obwodowych węzłów chłonnych.

  Spirometria

  Zdjęcia radiologiczne

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej (cały kręgosłup)
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej (odcinkowe)
  • zdjęcia kostne – w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej,,
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badania endoskopowe:

   • gastroskopia,
   • kolonoskopia.
 • Przygotowanie do badań

  Przygotowanie do badań

  Pobranie krwi

  Na pobranie krwi do badań Pacjent powinien zgłosić się:

    • w godzinach porannych od 7:30 – 10:00 – do badań rutynowych dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyników badań
    • na czczo (12 godzin od ostatniego posiłku)
    • po przespanej nocy
    • po odstawieniu leków i preparatów witaminowych (za zgodą lekarza) – ze względu na interferencje biologiczną i analityczną leków
    • w dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny, gorące kąpiele i stosować normalną dietę
    • pacjent przychodzący do laboratorium przed pobraniem krwi powinien odpocząć przez co najmniej 15 minut

  Dopuszcza się pobranie krwi bez zachowania powyższych zaleceń, ale tylko dla nielicznej grupy badań, lub na wyraźne zlecenie lekarza.

  Pobranie krwi u dziecka

  Pobranie krwi najlepiej wykonywać na czczo, przed przyjmowaniem posiłku i słodzonych płynów (ważne jest aby, w miarę możliwości dziecko nie jadło na 12 godzin przed badaniem, w przypadku niemowląt i małych dzieci można podać lekkie śniadanie – wyjątek stanowi badanie poziomu glukozy). Zalecane jest aby przed badaniem wypić ok 200 ml wody.

  Wszystkie procedury medyczne mogą wywoływać lęk dziecka. Niepokój i rozdrażnienie może utrudnić sprawne wykonanie czynności medycznych, a także utrwalić u dziecka lęk.

  Dzieci w wieku do 2 lat potrzebują bieżącego wsparcia w postaci przytulania i uspokajania w trakcie wykonywania badania. Już sama obecność a zwłaszcza bliskość rodzica działa na dziecko uspokajająco.

  Bardzo ważne, aby starsze dzieci (powyżej 2 r.ż.), przygotować wcześniej do badania i opisać poszczególne etapy zabiegu, a także poinformować o celu badania. Można powiedzieć, że „z jednej kropelki krwi będzie można zobaczyć czy jest zdrowy/a i czy może się bawić, biegać, grać w piłkę itp.”. Można też powołać się na własne doświadczenia i powiedzieć że „każdy żeby być zdrowy ma wykonywane takie badania, mama/tata też”.

  Nie należy zapewniać dziecka, że zabieg będzie zupełnie bezbolesny, ponieważ jeśli w jego trakcie dziecko odczuje ból będzie czuć się oszukane. Po takim doświadczeniu nie uwierzy w kolejne nasze wyjaśnienia czy zapewnienia.
  Można powiedzieć dziecku, że „będzie to tylko takie bardzo krótkie i małe ukłucie i że Mama/Tata będą z nim przez cały czas”. Można też zabrać ulubioną zabawkę: lalkę/misia.
  Ważne jest przygotowanie dziecka do współpracy z pielęgniarkami punktu pobrań. Warto powiedzieć, że należy słuchać Pań pobierających krew i, że podczas badania ważne jest, aby siedziało nieruchomo.

  Dużą rolę odgrywa też zachowanie rodziców/opiekunów. Powinni oni i dać dobry przykład i nie okazywać zdenerwowania, ponieważ dzieci mogą szybko przejąć negatywne ich uczucia i stracić poczucie bezpieczeństwa.

  W żadnym wypadku nie należy straszyć niespokojnego dziecka, „że jak się nie uspokoi to rodzice sobie pójdą i je zostawią” (wielokrotnie, tak właśnie rodzice zwracają się do swoich zrozpaczonych, przestraszonych badaniem pociech), skutkiem tego dziecko staje się jeszcze bardziej nerwowe i bojaźliwe, tracąc wsparcie swoich najbliższych. Tak przestraszonemu dziecku bardzo trudno pobrać krew do badania, a czasem nawet staje się to zupełnie niewykonalne.

  Uwaga!

  Ze względu na budowę anatomiczną w miejscu wkłucia może pojawić się wybroczyna lub zasinienie. Tego rodzaju powikłania nie są patologią, nie wynikają także z niekompetencji zespołu. Aby im przeciwdziałać należy uciskać miejsce ukłucia przez ok. 5 minut (nie zginać rączki), by nie pojawił się krwiak.

  Badania kału

  – materiał do badania należy dostarczyć w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku, który można nabyć w aptece lub otrzymać w rejestracji przychodni po okazaniu skierowania;
  – pojemnik należy dokładnie podpisać (imię, nazwisko, data urodzenia);
  – do pobrania należy użyć łopatki umieszczonej w pojemniku, materiał pobrać z czystego podkładu (nie pobierać materiału z sedesu);
  – pojemnik należy wypełnić materiałem w ilości odpowiadającej wielkości orzecha laskowego;
  – pojemnik należy dokładnie zamknąć;
  – materiał do badania obecności lamblii powinien być świeży. W przypadku dłuższego przechowywania powinien być zamrożony.

  Badania moczu

  – materiał do badania należy dostarczyć w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku który można nabyć w aptece lub otrzymać w rejestracji przychodni po okazaniu skierowania; pojemnik należy dokładnie podpisać (imię, nazwisko, data urodzenia).
  – próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza,
  bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć się, nie stosować środków bakteriobójczych.
  Pierwszą partię moczu oddać do sedesu, a następnie pobrać próbkę, po czym resztę moczu oddać do sedesu. Naczynie z moczem dokładnie podpisać i niezwłocznie przekazać do laboratorium.
  – w przypadku dzieci niedopuszczalne jest pobieranie próbki moczu z nocnika.
  – naczynie do moczu w formie torebki przyklejamy dziecku po jego umyciu i tylko bezpośrednio przed spodziewanym oddaniem moczu. Niedopuszczalne jest kilkugodzinne oczekiwanie na oddanie moczu.

  Badanie bakteriologiczne moczu

  – próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza, najlepiej do specjalnego pojemnika;

  – bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć się, nie stosować środków bakteriobójczych;

  pierwszą partię moczu oddać do sedesu, a następnie pobrać próbkę, po czym resztę moczu oddać do sedesu. Naczynie z moczem dokładnie podpisać i niezwłocznie przekazać do laboratorium;

  – w przypadku dzieci niedopuszczalne jest pobieranie próbki moczu z nocnika;

  – naczynie do moczu w formie torebki przyklejamy dziecku po jego umyciu i tylko bezpośrednio przed spodziewanym oddaniem moczu. Niedopuszczalne jest kilkugodzinne oczekiwanie na oddanie moczu;

  – Naczynie jałowe przeznaczone do badania bakteriologicznego należy otworzyć dopiero przed oddaniem moczu – nie otwierać wcześniej z uwagi na możliwość zainfekowania.

  UWAGA

  Jeżeli mocz przekazywany jest do badania w czasie, gdy pacjent zażywa antybiotyki, należy podać jakie i od kiedy zażywane –informacja ta jest szczególnie ważna w przypadku badania bakteriologicznego.

  Przestrzeganie tych zasad, w istotny sposób wpływa na jakość wyniku badania moczu, a zatem Państwo także macie wpływ na uzyskany rezultat.

  Badanie EKG

  Na badanie pacjent powinien zgłosić się ok 30 min przed umówioną wizytą u lekarza. Przed badaniem konieczny jest 10-15 min odpoczynek w pozycji siedzącej.

  źródło:
  http://www.dzieci.diag.pl/przygotowanie_psychiczne_1_124.html
  http://www.multi-lab.pl/node/75

 • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

  Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

  Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

  Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

    • w warunkach ambulatoryjnych,
    • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
    • telefonicznie.

  W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

  Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

  Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

  Źródło:
  http://www.nfz-warszawa.pl/index/npl/2011/zasady

  Najbliższe placówki NiŚPLiP:

  Poradnia rodzinna „ZDROWIE”
  ul. Kondratowicza 27B
  tel.: 22 749-10-10

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga – Północ
  ul. Dąbrowszczaków 5A
  tel.: 22 619-19-17

Programy profilaktyczne

 • Zdrowie, Mama i Ja – etap II

  Zdrowie, Mama i Ja – etap II

  „Zdrowie, Mama i Ja” to program zdrowotny szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom (szczepionką Prevenar 13) dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesięcy, zamieszkałych w Warszawie.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie. O szczegółowe informacje należy zwracać się lekarzy i pielęgniarek Poradni.

  Przypominamy, że każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W związku z czym prosimy o zapisywanie dzieci na wizyty kwalifikacyjne do lekarzy POZ przed wykonaniem szczepienia.

  Do pobrania: Formularz uczestnictwa w programie

 • Grypa 65+ (2014-2016)

  Grypa 65+ (2014-2016)

  „Grypa 65 +” to program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 raku życia), dla mieszkańców m. st. Warszawy finansowany przez m. st. Warszawę.
  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie. O szczegółowe informacje należy zwracać się lekarzy i pielęgniarek Poradni.
  Przypominamy, że każde szczepienie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. W związku z czym prosimy o zapisywanie się na wizyty kwalifikacyjne do lekarzy POZ przed wykonaniem szczepienia.
  Do pobrania: Formularz uczestnictwa w programie

Zapytaj nas

Imię i Nazwisko

Adres Email

Wiadomość

Wpisz zawartość obrazka